III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium

9 - 10 kwietnia 2015 r., Uniwersytet Gdański

9 kwietnia 2015 r. (czwartek)

9.30

Otwarcie Konferencji

10.00

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Dydaktyki Akademickiej - prezentacja

10.15

Ideatorium (sesja I) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji

Moderacja: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont (Uniwersytet Gdański)

Nuda jako czynnik w edukacji wyższej

Mgr Mariusz Finkielsztein (Uniwersytet Warszawski)

Dydaktyka akademicka w obliczu kultury nadmiaru

Dr Maciej Słomczyński (Uniwersytet Warszawski)

Konstruowanie wielowymiarowych zasad zaliczenia

Dr Paweł Łupkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Gamifikacja sposobem na zajęcia z public relations

Mgr Marcin Karwowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zindywidualizowana strukturyzacja wiedzy poprzez mapowanie tekstu naukowego

Dr Dorota Ciechanowska (Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie)

12.00

Przerwa kawowa

12.15

Ideatorium (sesja II) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji

Moderacja: dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

Program doskonalenia nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzią na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych dydaktyków

Dr Katarzyna Lubryczyńska-Cichocka (Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego)

Krótka droga od zabawy do edukacji w szkolnictwie wyższym - gra dydaktyczna jako niezbędny element nauczania projektowego

Dr Katarzyna Głodowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Partycypacyjne badanie społeczne - "aktywizator" rekrutów socjologii

Mgr Marta Tomaszewska (Uniwersytet Warszawski)

Cyfrowe utwory (artefakty) jako metoda nauczania oraz narzędzie pomiaru efektów kształcenia

Dr Laura Szczepaniak-Sobczyk (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

Profil eksperta dydaktycznego i merytorycznego na przykładzie nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Dr Anna Wach-Kąkolewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Dziennik Ocen i Gamifikacja

Dr inż. Rajmund Stasiewicz (Politechnika Białostocka)

14.00

Sesja plakatowa

14.30

Debata ekspercka Dydaktyka jako piąte koło u wozu? Systemowe rozwiązania na rzecz poprawy jakości dydaktyki akademickiej

Eksperci: prof. dr hab. Joanna Rutkowiak (Uniwersytet Gdański), dr hab. Anna Sajdak (Uniwersytet Jagielloński), mgr Jarosław Jendza (Uniwersytet Gdański)

Moderacja: dr Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)Tomasz Kamiński - adiunkt w Zakładzie Azji Wschodniej, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Stały współpracownik "Liberté!" oraz firmy Smartbox. Ma ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami unijnymi i konsultingu. Pasjonat innowacyjnych metod nauczania i wykorzystywania gier w edukacji. Twórca edukacyjnej gry komputerowej "Zarządzenie projektami unijnymi". Europeista, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki zagranicznej Unii Europejskiej, relacji UE-Chiny oraz Państwowych funduszy majątkowych (SWF). Stypendysta w EUI we Florencji. Członek University Association for Contemporary European Studies oraz Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych.

16.00

Przerwa kawowa

16.15

Jak mówić, aby nas słuchali?

Mgr Piotr DubińskiPiotr Dubiński - specjalista ds. marketingu politycznego i mediów, dyplomowany coach, trener, instruktor. Prowadzi sesje coachingu politycznego i business coachingu, wykłady motywacyjne, szkolenia z zakresu profesjonalnej autoprezentacji i wystąpień medialnych, treningi sprzedażowe i negocjacyjne. Zajmuje się procesami kreowania wizerunku osobistego i firmowego. Doradza przedstawicielom szeroko pojętego biznesu oraz politykom na terenie całej Polski. Jest właścicielem prężnie rozwijającej się Marki DRiM Dubiński Rozwój i Motywacja.

17.15

Zdjęcie rodzinne uczestników Konferencji

19.00

Nieformalne forum wymiany myśli przy ognisku (Kalinówka)

10 kwietnia 2015 r. (piątek)

9.30

Ideatorium (sesja III) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji

Moderacja: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont (Uniwersytet Gdański)

Dydaktyka Szkoły Wyższej w Uniwersytecie Warszawskim

Dr hab. prof. UW Alicja Siemak-Tylikowska (Uniwersytet Warszawski)

Program Mentorski Transfer Kompetencji jako przykład wsparcia studentów oraz absolwentów w środowisku akademickim

Mgr Katarzyna Banaszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ocenianie kształtujące na zajęciach akademickich

Mgr Iga Kazimierczyk (Uniwersytet Warszawski)

Jak budować fabułę dla zgrywalizowanych kursów?

Mgr Mikołaj Sobociński (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Autorska metoda oceny projektu w nauczaniu przedmiotów humanistycznych na przykładzie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr Katarzyna Głodowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Informacja zwrotna - dialogi pomiędzy nauczycielem a uczniem

Mgr Sylwia Zielińska, mgr Klaudia Milewska (Uniwersytet Gdański)

11.15

Przerwa kawowa

11.30

Ideatorium (sesja IV) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji

Moderacja: dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

Media społecznościowe jako przestrzeń edukacyjna - perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego

Mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Google Dysk i jego możliwości - narzędzie pomocne w pracy ze studentami studiów niestacjonarnych

Mgr Anna Michniuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zainteresowania problemem w biologii poprzez odniesienia do doświadczenia osobistego oraz najnowszych wyników badań i materiałów on-line

Dr hab. Mirosław Ratkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Kopiuj mistrzów, dopóki sam nie zostaniesz mistrzem - specyfika modelu kształcenia na kierunkach muzycznych

Dr Ewa Jabłczyńska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Gamifikacja wybranego przedmiotu na kierunku Informatyka w AMW

Kmdr ppor. dr inż. Przemysław Rodwald (Akademia Marynarki Wojennej)

Menadżer bibliografii - zastosowanie na przykładzie programu Mendeley

Mgr Natalia Wiśniewska (Uniwersytet Gdański)

13.15

Sesja plakatowa

13.45

Nowe technologie w edukacji wyższej

Mgr inż. Bartosz Muczyński (Akademia Morska w Szczecinie)Bartosz Muczyński - "asystent, doktorant, geek", od dwóch lat zatrudniony na Akademii Morskiej w Szczecinie, od dziesięciu - pasjonat nowych technologii. Od ponad roku wykorzystuje programy komputerowe, aplikacje mobilne i serwisy internetowe do wzbogacenia swoich zajęć i zaangażowania studentów.

15.15

Przerwa kawowa

15.30

Debata ekspercka Otwarte zasoby edukacyjne

Eksperci: mgr inż. Kinga Kurowska (Politechnika Warszawska, Prezes Fundacji Młodej Nauki), mgr Karolina Grodecka (Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), dr Grzegorz Stunża (Pracownia Edukacji Medialnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego)

Moderacja: dr Bartłomiej Kurzyk (Uniwersytet Łódzki)Bartłomiej Kurzyk - pracownik Katedry Marketingu, Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w szczególności z wykorzystaniem niestandardowych działań w tym zakresie. Współpracuje z działającym przy Wydziale Zarządzania UŁ Centrum Transferu technologii i Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania. W 2007 roku wyróżniony tytułem "wykładowcy absolwenta" przez studentów Wydziału Zarządzania UŁ. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego MarkeTEAM. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. Jakości Kształcenia. Obok działalności dydaktycznej, prowadzi prace konsultacyjne i szkoleniowe. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Dydaktyki Akademickiej Ideatorium.

17.00

Zamknięcie Konferencji

© Ideatorium - Konferencja Dydaktyki Akademickiej