IV Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium

16 - 17 czerwca 2016 r., Uniwersytet Gdański

16 czerwca 2016 r. (czwartek)

9.30

Otwarcie Konferencji

10.00

Wykład: Wykładowcy w oczach studentów

Sebastian Chamera, Marta Radzińska (Uniwersytet Gdański)

10.45

Przerwa kawowa

11.00

Ideatorium (sesja I) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji

Prowadząca: Joanna Mytnik (Uniwersytet Gdański)

Nauka w puszce: od inspiracji do dydaktyki

Stanisław Czachorowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Kompetencje miękkie w centrum uwagi

Mariusz Bąberski, Jarosław Kosyra, Anita Zarzycka (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

Zastosowanie m-learningu w kształceniu studentów Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Agnieszka Iwan, Ewa Dmoch-Gajzlerska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Elementy fenomenologicznego treningu kreatywności dla studentów

Monika Chylińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

I wilk syty i owca cała - tutoriat doktorancki na studiach filologicznych jako dodatkowa forma zdobywania i ugruntowania wiedzy

Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski)

Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy - kurs "Absolwent"

Iwona Maciejowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

12.45

Przerwa kawowa

13.00

Ideatorium (sesja II) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji

Prowadzący: Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

Zastosowanie technik twórczego rozwiązywania problemów w doskonaleniu prac projektowych studentów

Patrycja Mizera-Pęczek (Uniwersytet Łódzki)

Coachingowy styl komunikowania się ze studentami a efektywność ich pracy

Wioletta Suszek-Masłowska (Akademia Morska w Gdyni)

Zaangażuj się w uczenie - lekcja na platformie Moodle

Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko, Agnieszka Chrząszcz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Problem-based learning w szkoleniach ONL czyli o uczeniu się aktywnym i we współpracy

Anna Wach-Kąkolewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Webquesty jako metoda pracy dydaktycznej ze studentami rozwijająca ich kompetencje tworzenia projektów edukacyjnych

Joanna Sikorska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Grać każdy może, czyli o wykorzystaniu gier i zabaw językowych przy aktywizacji językowej studentów filologii obcych

Olga Jakubiak (Uniwersytet Warszawski)

14.45

Lunch

15.15

Sesja plakatowa

16.00

Debata: Tradycja czy nowoczesność? - czy dydaktyka akademicka powinna podążać za trendami czy pozostać wierna tradycji?

Eksperci: prof. dr hab. Joanna Rutkowiak (Uniwersytet Gdański), dr hab. Anna Sajdak (Uniwersytet Jagielloński)Anna Sajdak - Kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problematyki teorii i praktyki dydaktyki akademickiej oraz edukacji alternatywnej. Współpracownik Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej "Ars Docendi" UJ oraz Centrum Zdalnego Nauczania UJ. Autorka cyklu "Ekspert radzi" na łamach "Forum Akademickim" poświęconego problemom dydaktycznym w pracy nauczyciela akademickiego. Laureatka prestiżowej nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za mistrzostwo w pracy ze studentami - Nagrody "Pro Arte Docendi" 2015. , dr Błażej Sajduk (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera)Błażej Sajduk - politolog i historyk myśli politycznej, Prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, pracownik Zakładu Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne i szkolenia. Autor monografii oraz kilkudziesięciu opracowań, artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu dydaktyki akademickiej, współczesnej politologii, stosunków międzynarodowych oraz polskiej myśli politycznej. Zainteresowania badawcze: wymiary etyczny i społeczny wykorzystania najnowszych technologii, analiza polityczna i filozofia polityki. M.in. autor e-książki "Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy?"., dr Agnieszka Cieszyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Moderacja: dr Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)Tomasz Kamiński - adiunkt w Zakładzie Azji Wschodniej, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Stały współpracownik "Liberté!" oraz firmy Smartbox. Ma ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami unijnymi i konsultingu. Pasjonat innowacyjnych metod nauczania i wykorzystywania gier w edukacji. Twórca edukacyjnej gry komputerowej "Zarządzenie projektami unijnymi". Europeista, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki zagranicznej Unii Europejskiej, relacji UE-Chiny oraz Państwowych funduszy majątkowych (SWF). Stypendysta w EUI we Florencji. Członek University Association for Contemporary European Studies oraz Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych.

17.30

Zdjęcie rodzinne uczestników Konferencji

19.00

Nieformalne forum wymiany myśli przy kolacji i ognisku

17 czerwca 2016 r. (piątek)

9.30

Ideatorium (sesja III) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji

Prowadząca: Joanna Mytnik (Uniwersytet Gdański)

Sukces nauczyciela akademickiego i jego uwarunkowania

Katarzyna Kaczmarek (Uniwersytet Opolski)

Koncepcja wsparcia rozwoju dydaktycznego nauczycieli akademickich w AGH

Agnieszka Chrząszcz, Beata Tworzewska-Pozłutko, Karolina Grodecka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Niesztampowe kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych przyszłych infobrokerów

Marcin Karwowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Student jako źródło zasobów intelektualnych - spojrzenie z perspektywy pracy tutorskiej

Beata Karpińska-Musiał (Uniwersytet Gdański)

Gra rekrutacyjna - system wspierający wybór kierunku studiów

Maciej Słomczyński (Uniwersytet Warszawski)

11.15

Przerwa kawowa

11.30

Debata: Nauczyciel czy naukowiec? - czy można być jednocześnie dobrym naukowcem i dobrym nauczycielem?

Eksperci: prof. dr hab. Jerzy Bolałek (Uniwersytet Gdański, ekspert boloński)Jerzy Bolałek jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Gdańskim i kierownikiem Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego w Instytucie Oceanografii. Ma bogate doświadczenie w zakresie oceny jakości kształcenia. Pełnił i pełni wiele funkcji w uczelni i instytucjach naukowych, członek Państwowej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Ekspert Boloński, członek zespołu MNiSW ds. opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji, promotor Krajowych Ram Kwalifikacji., dr hab. prof. UO Piotr Stec (Uniwersytet Opolski), dr Tomasz Cecot (University of Southampton)Tomasz Cecot - absolwent kierunku Biologia na Wydziale BGiO Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie zatrudniony jako wykładowca w Centre for Learning Anatomical Sciences na University of Southampton (Wielka Brytania), gdzie zajmuje się dydaktyką anatomii człowieka dla studentów medycyny. Ukończył studia podyplomowe 'Dydaktyka Szkolnictwa Wyższego'. Członek Higher Education Academy, instytucji zajmującej się monitorowaniem jakości nauczania i utrzymywaniem standardów edukacyjnych na uczelniach brytyjskich. Egzaminator zewnętrzny ('External examiner') na University of Manchester. Zwycięzca 'Excellence in Teaching Awards' za rok 2014, 2015 i 2016 na Wydziale Lekarskim University of Southampton. , mgr Piotr Kowzan (Uniwersytet Gdański, Nowe Otwarcie Uniwersytetu)Piotr Kowzan - asystent w Zakładzie Dydaktyki w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Współorganizator kół naukowych i stowarzyszenia Na Styku, zajmujących się szeroko rozumianą międzykulturowością. Jego zainteresowania badawcze obejmują pedagogikę długu, organizację współpracy i zastosowanie gier w edukacji, a także uczenie się w ruchach społecznych oraz krytyczne studia nad uniwersytetem. Współautor raportu Nowego Otwarcia Uniwersytetu pt. "Nie zostaje mi czasu na pracę naukową. Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach".

Moderacja: dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

13.00

Przerwa kawowa

13.15

Warsztaty: Nie samą grywalizacją człowiek żyje - o wykorzystaniu gier w nauczaniu

Mgr inż. Bartosz Muczyński (Akademia Morska w Szczecinie, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego)Bartosz Muczyński - "asystent, doktorant, geek", od trzech lat zatrudniony w Akademii Morskiej w Szczecinie, od dziesięciu - pasjonat nowych technologii. Od dwóch lat wykorzystuje programy komputerowe, aplikacje mobilne i serwisy internetowe do wzbogacenia swoich zajęć i zaangażowania studentów.

14.45

Lunch

15.15

Warsztaty: Doskonalenie umiejętności profesjonalnych nauczyciela akademickiego

Dr Bartłomiej Kurzyk (Uniwersytet Łódzki)Bartłomiej Kurzyk - pracownik Katedry Marketingu, Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w szczególności z wykorzystaniem niestandardowych działań w tym zakresie. Współpracuje z działającym przy Wydziale Zarządzania UŁ Centrum Transferu technologii i Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania. W 2007 roku wyróżniony tytułem "wykładowcy absolwenta" przez studentów Wydziału Zarządzania UŁ. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego MarkeTEAM. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. Jakości Kształcenia. Obok działalności dydaktycznej, prowadzi prace konsultacyjne i szkoleniowe. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Dydaktyki Akademickiej Ideatorium.

16.45

Przerwa kawowa

17.00

Warsztaty: Metoda "case study" jako alternatywa dla tradycyjnej dydaktyki akademickiej

Mgr Aleksandra Antonik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Aleksandra Antonik - absolwentka programu MNiSW Transformation.doc, w trakcie którego odbyła kurs trenerski z zakresu metody "case study" w Ivey Business School w Kanadzie.

18.30

Zamknięcie Konferencji

© Ideatorium - Konferencja Dydaktyki Akademickiej