Warsztaty dla nauczycieli akademickich
Ideatorium practicum (I edycja)

24 - 25 lipca 2014 r., Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Gamifikacja zajęć akademickich pozwala podnieść zaangażowanie, efektywność i pozytywne nastawienie studentów do nauki poprzez wykorzystanie znanych z gier mechanizmów motywacyjnych i systemu organizacji pracy. Kurs zgamifikowany to układ długoterminowych i krótkoterminowych celów, jasne zasady działania i ewaluacji wyników oraz mechanizm szybkiej informacji zwrotnej.

Celem warsztatów było zaprojektowanie przez uczestników wybranego procesu dydaktycznego (kursu) oraz metod pomiaru i ewaluacji efektów kształcenia tak, aby stworzyć środowisko edukacyjne działające podobnie jak gra i zachęcające studentów do systematycznej i efektywnej pracy.

PROGRAM

Prowadzący: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, dr Wojciech Glac, dr Iwona Majcher (Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego)

9.00 - 9.30

Idea gamifikacji kursów akademickich: elementy mechaniki gier, sposoby oceniania postępów, rola wykładowcy i studenta, wsparcie techniczne wykładowcy.

9.30 - 10.30

Przykłady kursów zgamifikowanych (analiza koncepcji zajęć kursowych w formie gry przeprowadzonych na UG). Wyniki ankiet studenckich.

10.30 - 13.00

Gamifikacja przedmiotów kursowych wybranych przez uczestników (praca w grupach).

13.00 - 15.00

Przerwa obiadowa

15.00 - 17.00

Gamifikacja przedmiotów kursowych wybranych przez uczestników (praca w grupach).

17.00 - 18.00

Prezentacja projektów kursów zgamifikowanych, dyskusja.

Celem warsztatów było podjęcie przez każdego z uczestników próby wypracowania narzędzi umożliwiających weryfikację efektów kształcenia przewidzianych w wybranym kursie akademickim oraz sposobów na uatrakcyjnienie zajęć. Podczas warsztatów uczestnicy mieli ponadto możliwość zastanowić się nad wybranymi problemami dotyczącymi egzaminów, m.in. jak zaprojektować i przeprowadzić prawidłowo test z wyposażeniem, jakie są zalety zamiany ocen na punkty w mierzeniu osiągnieć studentów, czym powinny różnić się egzamin i zaliczenie, czy można zwolnić studenta pracującego systematycznie z egzaminu. Warsztaty były współprowadzone przez studentów w roli konsultantów.

PROGRAM

Panel I: Ocenianie efektów kształcenia; możliwości i sposoby

Prowadzący: dr Ryta Suska Wróbel, dr Iwona Majcher (Pracownia Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego)

9.00 - 11.30

Sposoby weryfikowania i oceniania wybranych efektów kształcenia (praca w grupach, z uwzględnieniem różnych form zajęć akademickich, wspólne wypracowywanie sposobów oceniania osiągnięć studentów na przykładach kursów prowadzonych przez uczestników).

11.30 - 12.00

Prezentacje wypracowanych sposobów weryfikowania i oceniania, dyskusja.

12.00 - 13.00

Ocenianie: dyskusja moderowana nad wybranymi zagadnieniami:

  • Punkty, oceny liczbowe czy opisowe? A może brak ocen?
  • Egzamin z wyposażeniem czy tradycyjny? Za i przeciw.
  • Czy i kiedy zwolnić studenta z egzaminu? Czy systematyczna praca zwalnia studenta z egzaminu?
  • Czym się różnią egzamin i zaliczenie?
  • Czy student może wybrać formę i termin egzaminu?

13.00 - 15.00

Przerwa obiadowa

Panel II: Tuning zajęć akademickich

Prowadzący: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, dr Wojciech Glac (Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego)

15.00 - 18.00

Prezentacje autorskich pomysłów uczestników na uatrakcyjnienie wykładów, ćwiczeń i seminariów w formule wzajemnej wymiany idei, twórczej dyskusji, wprowadzania „na gorąco” modyfikacji powstających pomysłów i szukania sposobów ich wykorzystania w powiązaniu z zakładanymi efektami kształcenia.

© Ideatorium - Konferencja Dydaktyki Akademickiej