Warsztaty dla nauczycieli akademickich
Ideatorium practicum (II edycja)

16 września 2014 r., Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Gamifikacja zajęć akademickich pozwala podnieść zaangażowanie, efektywność i pozytywne nastawienie studentów do nauki poprzez wykorzystanie znanych z gier mechanizmów motywacyjnych i systemu organizacji pracy. Kurs zgamifikowany to układ długoterinowych i krótkoterminowych celów, jasne zasady działania i ewaluacji wyników oraz mechanizm szybkiej informacji zwrotnej. Student ma możliwość wyboru rodzajów, terminów wykonania oraz poziomów trudności poszczególnych zadań, co pozwala na dopasowanie poziomu trudności wykonywanej pracy do poziomu umiejętności każdego studenta, a także na wypracowanie własnej strategii działania bez poczucia porażki i wzięcie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zwłaszcza gamifikacja wykładów (zajęć nieobowiązkowych), podczas których studenci rzadko pracują systematycznie, motywuje do systematycznego zdobywania wiedzy i umiejętności.

Celem warsztatów jest zaprojektowanie przez uczestników wybranego procesu dydaktycznego (kursu) oraz metod pomiaru i ewaluacji efektów kształcenia tak, aby stworzyć środowisko edukacyjne działające podobnie jak gra i zachęcające studentów do systematycznej i efektywnej pracy.

PROGRAM

9.00 - 10.00

"Let's the game begin" czyli niespodzianka

Grupa początkująca:

10.00 - 11.00

Idea gamifikacji kursów akademickich: elementy mechaniki gier, sposoby oceniania postępów, rola wykładowcy i studenta, wsparcie techniczne wykładowcy.

11.00 - 12.00

Przykłady kursów zgamifikowanych (analiza koncepcji zajęć kursowych w formie gry przeprowadzonych na UG). Wyniki ankiet studenckich.

12.00 - 13.00

Gamifikacja przedmiotów kursowych wybranych przez uczestników (praca w grupach) - szkic projektu.

Grupa zaawansowana:

10.00 - 13.00

Dyskusja nad problemami związanymi z projektowaniem i prowadzeniem zajęć zgrywalizowanych oraz sposobami mierzenia efektów wynikających z wprowadzenia gamifikacji do edukacji wyższej.

13.00 - 15.00

Przerwa obiadowa

Grupa początkująca i zaawansowana:

15.00 - 17.00

Gamifikacja przedmiotów kursowych wybranych przez uczestników (praca w grupach).

17.00 - 18.00

Prezentacja projektów kursów zgamifikowanych, dyskusja.

© Ideatorium - Konferencja Dydaktyki Akademickiej