Echa Ideatorium
Z doświadczenia nauczycieli akademickich,
uczestników 2. Konferencji Dydaktyki Akademickiej "Ideatorium"
na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

pobierz pdf

Redakcja naukowa:
dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, dr Wojciech Glac, dr Iwona Majcher

Recenzja naukowa:
prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

ISBN 978-83-7865-360-8

2. Konferencja Dydaktyki Akademickiej "Ideatorium"
Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk, 2015 r.

© Ideatorium - Konferencja Dydaktyki Akademickiej