I Konferencja Dydaktyczna
"Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność"

5 kwietnia 2013 r., Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

9.00 - Uroczyste otwarcie konferencji: Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

SESJA I: Wykłady konwersatoryjne

9.10 - 9.50 - "Regulamin UG w kontekście prowadzenia zajęć dydaktycznych"  
Dr Beata Michno, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

9.50 - 10.30 - "Ocenianie. Egzaminatorzy i egzaminowani. Czego wymagać, jak oceniać?"  
Prof. dr hab. Jerzy Bolałek, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

10.30 - 10.40 - Przerwa kawowa

10.40 - 11.20 - "Prawo autorskie w kontekście dydaktyki akademickiej"  
Mgr Jakub Szlachetko, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Plagiat, udostępnianie prezentacji, programów, dokumentów studentom.

11.20 - 12.00 - "Zmiany w systemie edukacji na II, III i IV etapie nauczania, czyli jaką wiedzę i umiejętności posiada student rozpoczynający studia na Wydziale Biologii"  
Dr Iwona Majcher, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

12.00 - 12.20 - Przerwa kawowa

SESJA II: Warsztaty

12.20 - 13.40 - "Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, ale ogniem, który należy rozpalić"  
Dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, Dr Iwona Majcher, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Niekonwencjonalne metody w dydaktyce akademickiej: jak „inaczej” prowadzić wykłady, ćwiczenia, seminaria.

13.40 - 14.30 - "Poza ramy: kilka sposobów na niekonwencjonalne zajęcia"  
Dr Wojciech Glac, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Sposoby na to, co można zrobić, aby studenta zaintrygować, zaskoczyć, rozbawić, a przez to zachęcić do aktywnego zdobywania wiedzy.

14.30 - 14.40 - Przerwa kawowa

14.40 - 15.30 - "Sylabus: puszka Pandory!"  
Dr Ryta Suska-Wróbel, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Jak wygrać w (niełatwym) starciu sylabus kontra prowadzący zajęcia.

15.30 - 17.00 - "Pokolenie naszych studentów dorasta w systemie cyfrowych środków przekazu" Wykorzystanie multimediów i portali społecznościach do przygotowania zajęć.
Dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, mgr Elżbieta Grochocka, mgr Sławomir Nowak, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Filmy, zdjęcia - gdzie szukać, jak archiwizować, przycinać, konwertować. Prezi jako kreatywna alternatywa dla PowerPoint. Zrzuty ekranu. Smartfon/tablet jako pomoc w przygotowaniu zajęć. Portale społecznościowe jak źródło inspiracji wykładowcy (praca na darmowych programach).

© Ideatorium - Konferencja Dydaktyki Akademickiej