Konwencja, w jakiej spotykamy się na konferencjach dydaktyki akademickiej nie sprzyja pracy warsztatowej, dlatego chcielibyśmy zaprosić nauczycieli akademickich do udziału w letnich spotkaniach dających możliwość wypracowania konkretnych rozwiązań związanych z podnoszeniem jakości pracy dydaktycznej.

W lipcu tego roku odbyły się dwa panele warsztatowe. Ich celem było wprowadzenie mechanizmów gry do kursów akademickich oraz podjęcie przez każdego z uczestników próby wypracowania narzędzi umożliwiających weryfikację efektów kształcenia przewidzianych w wybranym kursie akademickim.

We wrześniu, podczas drugiej edycji warsztatów, każdy z uczestników miał możliwość zgamifikowania swojego kursu i wypracowania nowych rozwiązań motywowania studentów do systematycznej nauki.

Archiwum warsztatów:

© Ideatorium - Konferencja Dydaktyki Akademickiej