V Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium

8 - 9 czerwca 2017 r., Uniwersytet Gdański

8 czerwca 2016 r. (czwartek)

9.30

Otwarcie Konferencji

9.45

Wykład otwarcia: Dlaczego warto wierzyć w studenta?

Dr Maciej SłomczyńskiMaciej Słomczyński – adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień prowadzi zajęcia z Dydaktyki Szkoły Wyższej dla doktorantów UW oraz nadzoruje projekty z zakresu metodyki kształcenia osób dorosłych. Autor artykułów z zakresu wykorzystania metod aktywizujących i edukacji zdalnej. Twórca kursów wyróżnionych na Uniwersytecie Otwartym UW, gdzie zajmuje się popularyzacją nauki. (Uniwersytet Warszawski)

10.45

Przerwa kawowa

11.00

Ideatorium (sesja I) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji

Slow edukacja jako metoda edukacyjna

Dr Szymon Dąbrowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Życie na planszy. Gry planszowe w edukacji biologicznej

Dr Jacek Francikowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Edukacja plenerowa w kształceniu akademickim. Wyzwanie dla pedagogiki

Dr Katarzyna Kmita-Zaniewska (Uniwersytet Gdański)

Small teaching czyli jak dobrze wykorzystać pierwsze i ostatnie pięć minut zajęć

Dr Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)

E-trening (ma)tematyczny

Dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska, dr Monika Potyrała (Politechnika Łódzka)

Jak przygotować zajęcia laboratoryjne?

Dr Małgorzata Czerwicka (Uniwersytet Gdański)

13.00

Lunch

13.45

Sesja plakatowa

14.45

Ideatorium (sesja II) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji

User Experience w dydaktyce akademickiej; czy (i jak) warto wykorzystać?

Dr Iwona Maciejowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Pedagogika zabawy na uczelni wyższej

Mgr Anna Wenta (Uniwersytet Gdański)

Jak nie zanudzić studentów na wykładzie - z doświadczeń wykładowcy matematyki

Dr Marek Małolepszy (Politechnika Łódzka)

Wykorzystanie filmu w dydaktyce akademickiej

Mgr Michał Brol, dr Agnieszka Skorupa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Socrative - nowoczesne narzędzie testowania i... zabawy

Mgr Ewa Zarzycka-Piskorz, mgr Renata Iwan (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) i kurs e-learningowy - praktyczne aspekty przekazywania wiedzy o rynku giełdowym

Mgr Anna Szymczak (Uniwersytet Łódzki)

16.45

Przerwa kawowa

17.00

Warsztaty: Jak znaleźć czas na radość z uczenia? - zarządzanie czasem w pracy nauczyciela akademickiego

Dr Bartłomiej Kurzyk (Uniwersytet Łódzki)Bartłomiej Kurzyk - pracownik Katedry Marketingu, Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w szczególności z wykorzystaniem niestandardowych działań w tym zakresie. Współpracuje z działającym przy Wydziale Zarządzania UŁ Centrum Transferu technologii i Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania. W 2007 roku wyróżniony tytułem "wykładowcy absolwenta" przez studentów Wydziału Zarządzania UŁ. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego MarkeTEAM. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. Jakości Kształcenia. Obok działalności dydaktycznej, prowadzi prace konsultacyjne i szkoleniowe.

18.30

Zdjęcie rodzinne uczestników Konferencji

19.00

Nieformalne forum wymiany myśli

9 czerwca 2017 r. (piątek)

9.30

Ideatorium (sesja III) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji

Niemuzealnie o muzeum; przestrzeń ekspozycji w akademickiej sali

Mgr Michał Grabowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Program Honorowy Uczelni Łazarskiego - wsparcie na starcie

Mgr Katarzyna Marton-Gadoś, Jarosław Kosyra (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

Metody symulacyjne jako sposób aktywizacji studentów

Mgr Justyna Mirończuk (Uniwersytet Łódzki)

Czy ćwiczenia laboratoryjne na studiach przyrodniczych mogą być atrakcyjne?

Dr hab. Anita Lewandowska (Uniwersytet Gdański)

Kahoot podczas wykładu. Plusy i minusy

Dr Katarzyna Jarkiewicz (Akademia Ignatianum w Krakowie)

11.30

Przerwa kawowa

11.45

Debata ekspercka: Marketing w sali wykładowej - czy i jak się sprzedać?

Eksperci: Jarosław ŁojewskiJarosław Łojewski - od prawie 30 lat związany z IT. Pierwsze szkolenia ("z obsługi komputera") prowadził dla osób 2-3 razy (wówczas) starszych od niego.Obecnie ma za sobą około 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń i warsztatów, około 500 godzin coachingu i mentoringu indywidualnego i zespołowego, kilkadziesiąt zorganizowanych lub poprowadzonych konferencji oraz niezliczone występy przed różnymi ciałami oceniającymi pomysły biznesowe oraz budżety.
Współpracował lub współpracuje m.in. z Akademią Coachingu Biznesowego przy ARP, Inkubatorem STARTER (jako coach lub trener w programach akceleracyjnych dla startupów), fundacją Youth Business Poland (jako mentor młodych przedsiębiorców), czy z firmą szkoleniową Conlea (szkolenia z obszaru zarządzania projektami i usprawniania działania IT).
Pasjonat tematu uczenia się na porażkach. Zorganizował 28 spotkań FuckUp Nights w Trójmieście i Warszawie, na których zaproszeni prelegenci opowiadają o tym, czego nauczyli się na swoich własnych błędach i porażkach.
(menedżer IT, coach ACC ICF, trener, doradca IT i biznesowy), prof. dr hab. inż. Grzegorz KarwaszProf. Grzegorz Karwasz - absolwent VI LO w Gdyni, ukończył Ekonomikę Handlu Zagranicznego na UG i Fizykę Techniczną na Politechnice Gdańskiej (1982). Doktorat, habilitacja i profesura (2005) w zakresie fizyki. Pracował na Politechnice Gdańskiej, w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku i Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Pomiędzy 1985-2006 spędził łącznie 18 lat na Uniwersytetach w Trydencie, Berlinie, Detroit, Canberze. Obecnie kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert UE i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ONZ. Twórca pierwszych wystaw interaktywnych z fizyki w Polsce (1998 Słupsk, Warszawa, 2003 Gdańsk). Autor monografii naukowych i książek dla dzieci. Publikuje w zakresie dydaktyki, fizyki, teologii. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. prof. UG Jolanta Kruk (Uniwersytet Gdański)

13.15

Lunch

13.45

Warsztaty: O budowaniu relacji mistrz-uczeń - wykorzystanie tutoringu i coachingu w dydaktyce akademickiej

Dr Agnieszka Kowalkowska (Uniwersytet Gdański)Agnieszka Kowalkowska - adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. W poszukiwaniu sposobu pracy indywidualnej z magistrantami i doktorantami trafiła na tutoring z elementami coachingu. Ukończyła kursy tutoringu w Collegium Wratislaviense i Studium Coachingu w Agencji Rozwoju Pomorza. Więcej na www.wieleopcji.pl

15.00

Przerwa kawowa

15.15

Warsztaty: Nie bój się i Moodle!

Mgr Agnieszka ChrząszczJest przekonana, że dobre szkolenie i dobry kurs e-learningowy musi być przede wszystkim angażujący dla uczestnika. Projektując, najczęściej zadaje sobie pytanie "po co?" bo najważniejsze są według niej cele kształcenia. Prowadzi szkolenia, interesuje się funkcją refleksji oraz sposobami jej najpełniejszego wykorzystania do wspierania uczenia., mgr Karolina GrodeckaJej profil zawodowy można określić poprzez dwa kluczowe obszary: wspieranie procesu uczenia się online oraz Otwarte Zasoby Edukacyjne. Zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem kursów e-learningowych oraz szkoleń dla dla nauczycieli akademickich i doktorantów pokazujących jak efektywnie uczyć za pośrednictwem sieci. Interesuję się Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi. Po uruchomieniu przez CEL Open AGH – pierwszego w Polsce repozytorium OZE na poziomie akademickim, kontynuuje działania otwierające zasoby AGH w projekcie Open AGH e-podręczniki., mgr Beata Tworzewska-Pozłutko E-learningiem zajmuje się od 2006 roku. Przez kilka lat projektowała scenariusze multimedialnych samouczków dla firm, szkół, uczelni i organizacji NGO. Teraz zajmuje się głównie kursami online nastawionymi na współpracę uczestników i rozwiązaniami blended learningowymi. Prowadzi również szkolenia stacjonarne. W Centrum e-Learningu AGH koordynuje program szkoleń z zakresu e-learningu dla nauczycieli akademickich i doktorantów. (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Centrum e-Learningu)

17.00

Zamknięcie Konferencji

© Ideatorium - Konferencja Dydaktyki Akademickiej