Program Konferencji

8 czerwca 2017 r. (czwartek)

9.30

Otwarcie Konferencji

9.45

Wykład otwarcia: Dlaczego warto wierzyć w studenta?

Dr Maciej SłomczyńskiMaciej Słomczyński – adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień prowadzi zajęcia z Dydaktyki Szkoły Wyższej dla doktorantów UW oraz nadzoruje projekty z zakresu metodyki kształcenia osób dorosłych. Autor artykułów z zakresu wykorzystania metod aktywizujących i edukacji zdalnej. Twórca kursów wyróżnionych na Uniwersytecie Otwartym UW, gdzie zajmuje się popularyzacją nauki. (Uniwersytet Warszawski)

 • streszczenie

  "W niektóre rzeczy trzeba najpierw uwierzyć, żeby je zobaczyć."
  Ta poetycka myśl Ralpha Hodgsona doskonale oddaje sens zjawiska, które nazywamy samospełniającym się proroctwem. W latach 60-tych XX w. R. Rosenthal przeprowadził eksperyment społeczny, który wykazał znaczenie owego fenomenu w warunkach edukacyjnych. Na podstawie obserwacji i analiz badacz wyodrębnił czynniki, które są warunkowane jedynie przez oczekiwania nauczycieli względem oceny potencjału intelektualnego uczniów. Determinanty takie jak: afektywny charakter interakcji (climate factor), zakres i dobór treści edukacyjnych (input factor), możliwość udzielania odpowiedzi (response opportunity factor ) oraz jakość i ilość informacji zwrotnych (feedback factor) w istotny sposób wpływają na osiągnięcia osób uczących się. Kolejne badania potwierdziły, że tzw. efekt Pigmaliona (tendencja do zachowywania się zgodnie z tym, czego inni się spodziewają) jest powszechnym zjawiskiem, który oddziałuje na ludzi w różnych dziedzinach życia.
  W ramach wykładu prowadzący opowie o kontrowersyjnym eksperymencie R. Rosenthala oraz wskaże własne spostrzeżenia i sugerowane rozwiązania metodyczne. Na koniec przeprowadzi doświadczenie z udziałem publiczności, które pozwoli lepiej zrozumieć dlaczego rzeczywiste efekty są wiernym odbiciem naszego nastawienia.

10.45

Przerwa kawowa

11.00

Ideatorium (sesja I) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji

Slow edukacja jako metoda edukacyjna

Dr Szymon Dąbrowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Życie na planszy. Gry planszowe w edukacji biologicznej

Dr Jacek Francikowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Edukacja plenerowa w kształceniu akademickim. Wyzwanie dla pedagogiki

Dr Katarzyna Kmita-Zaniewska (Uniwersytet Gdański)

Small teaching czyli jak dobrze wykorzystać pierwsze i ostatnie pięć minut zajęć

Dr Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)

Mnemotechniki w dydaktyce akademickiej

Mgr Marzena Wójcik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Jak przygotować zajęcia laboratoryjne?

Dr Małgorzata Czerwicka (Uniwersytet Gdański)

13.00

Przerwa kawowa

13.15

Lunch

14.00

Sesja plakatowa

14.45

Ideatorium (sesja II) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji

User Experience w dydaktyce akademickiej; czy (i jak) warto wykorzystać?

Dr Iwona Maciejowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Pedagogika zabawy na uczelni wyższej

Mgr Anna Wenta (Uniwersytet Gdański)

Jak nie zanudzić studentów na wykładzie - z doświadczeń wykładowcy matematyki

Dr Marek Małolepszy (Politechnika Łódzka)

Wykorzystanie filmu w dydaktyce akademickiej

Mgr Michał Brol, dr Agnieszka Skorupa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Socrative - nowoczesne narzędzie testowania i... zabawy

Mgr Ewa Zarzycka-Piskorz, mgr Renata Iwan (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) i kurs e-learningowy - praktyczne aspekty przekazywania wiedzy o rynku giełdowym

Mgr Anna Szymczak (Uniwersytet Łódzki)

16.45

Przerwa kawowa

17.00

Warsztaty: Jak znaleźć czas na radość z uczenia? - zarządzanie czasem w pracy nauczyciela akademickiego

Dr Bartłomiej Kurzyk (Uniwersytet Łódzki)Bartłomiej Kurzyk - pracownik Katedry Marketingu, Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w szczególności z wykorzystaniem niestandardowych działań w tym zakresie. Współpracuje z działającym przy Wydziale Zarządzania UŁ Centrum Transferu technologii i Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania. W 2007 roku wyróżniony tytułem "wykładowcy absolwenta" przez studentów Wydziału Zarządzania UŁ. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego MarkeTEAM. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. Jakości Kształcenia. Obok działalności dydaktycznej, prowadzi prace konsultacyjne i szkoleniowe.

18.30

Zdjęcie rodzinne uczestników Konferencji

19.00

Nieformalne forum wymiany myśli

9 czerwca 2017 r. (piątek)

9.30

Ideatorium (sesja III) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji

Niemuzealnie o muzeum; przestrzeń ekspozycji w akademickiej sali

Mgr Michał Grabowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Program Honorowy Uczelni Łazarskiego - wsparcie na starcie

Mgr Katarzyna Marton-Gadoś, Jarosław Kosyra (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

Metody pracy ze studentami - refleksje młodego nauczyciela akademickiego

Mgr Monika Zięciak (Uniwersytet Szczeciński)

Metody symulacyjne jako sposób aktywizacji studentów

Mgr Justyna Mirończuk (Uniwersytet Łódzki)

Metoda twórczości studentów, mapa mentalna, dyskusja panelowa jako metody pracy ze studentami

Mgr Karolina Ślósarz (Uniwersytet Szczeciński)

Kahoot podczas wykładu. Plusy i minusy

Dr Katarzyna Jarkiewicz (Akademia Ignatianum w Krakowie)

11.30

Przerwa kawowa

11.45

Debata ekspercka: Marketing w sali wykładowej - czy i jak się sprzedać?

Eksperci: Jarosław ŁojewskiJarosław Łojewski - od prawie 30 lat związany z IT. Pierwsze szkolenia ("z obsługi komputera") prowadził dla osób 2-3 razy (wówczas) starszych od niego.Obecnie ma za sobą około 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń i warsztatów, około 500 godzin coachingu i mentoringu indywidualnego i zespołowego, kilkadziesiąt zorganizowanych lub poprowadzonych konferencji oraz niezliczone występy przed różnymi ciałami oceniającymi pomysły biznesowe oraz budżety.
Współpracował lub współpracuje m.in. z Akademią Coachingu Biznesowego przy ARP, Inkubatorem STARTER (jako coach lub trener w programach akceleracyjnych dla startupów), fundacją Youth Business Poland (jako mentor młodych przedsiębiorców), czy z firmą szkoleniową Conlea (szkolenia z obszaru zarządzania projektami i usprawniania działania IT).
Pasjonat tematu uczenia się na porażkach. Zorganizował 28 spotkań FuckUp Nights w Trójmieście i Warszawie, na których zaproszeni prelegenci opowiadają o tym, czego nauczyli się na swoich własnych błędach i porażkach.
(menedżer IT, coach ACC ICF, trener, doradca IT i biznesowy), prof. dr hab. inż. Grzegorz KarwaszProf. Grzegorz Karwasz - absolwent VI LO w Gdyni, ukończył Ekonomikę Handlu Zagranicznego na UG i Fizykę Techniczną na Politechnice Gdańskiej (1982). Doktorat, habilitacja i profesura (2005) w zakresie fizyki. Pracował na Politechnice Gdańskiej, w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku i Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Pomiędzy 1985-2006 spędził łącznie 18 lat na Uniwersytetach w Trydencie, Berlinie, Detroit, Canberze. Obecnie kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert UE i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ONZ. Twórca pierwszych wystaw interaktywnych z fizyki w Polsce (1998 Słupsk, Warszawa, 2003 Gdańsk). Autor monografii naukowych i książek dla dzieci. Publikuje w zakresie dydaktyki, fizyki, teologii. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Jarosław Jendza... (Uniwersytet Gdański)

 • tematyka debaty

  We współczesnym świecie by przebić się z jakąkolwiek informacją często trzeba zatrudnić sztab ludzi, którzy dzięki nowoczesnym technologiom i kreatywnemu wykorzystaniu środków masowego przekazu są w stanie stworzyć warunki, w których konkretna informacja dotrze i zostanie zapamiętana przez konkretnych ludzi. Wydaje się, że świat dydaktyki akademickiej nie jest samotną wyspą i podlega takim samym prawom. A informacja, którą stara się przekazać studentom wykładowca musi konkurować z innymi - zarówno pod względem treści, jak i - a może przede wszystkim - formy. Podczas debaty chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy w świecie konkurujących ze sobą przekazów, wykładowca, by dotrzeć do swoich studentów, nie powinien wykorzystywać tych samych mechanizmów, które rządzą np. światem reklamy, czy też w dydaktyce akademickiej wciąż jest miejsce na czysto merytoryczny, pozbawiony wszelkich form marketingu wykład.

13.15

Przerwa kawowa

13.30

Warsztaty: O budowaniu relacji mistrz-uczeń - wykorzystanie tutoringu i coachingu w dydaktyce akademickiej

dr Agnieszka Kowalkowska (Uniwersytet Gdański)Agnieszka Kowalkowska - adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. W poszukiwaniu sposobu pracy indywidualnej z magistrantami i doktorantami trafiła na tutoring z elementami coachingu. Ukończyła kursy tutoringu w Collegium Wratislaviense i Studium Coachingu w Agencji Rozwoju Pomorza. Więcej na www.wieleopcji.pl

 • opis warsztatów

  Warsztat skierowany jest do nauczycieli poszukujących metod pracy indywidualnej ze studentem, która obok przekazywania wiedzy eksperckiej umożliwia rozwój potencjału podopiecznego i wykorzystywanie przez niego zdobytej wiedzy i umiejętności.
  W programie warsztatów znajdą się m.in.:
  - czym jest tutoring i coaching, na czym polega kontrakt tutorski, esej tutorski,
  - przykładowe ćwiczenia coachingowe,
  - przykłady osiągnięć i efektów pracy.

15.00

Przerwa kawowa

15.15

Warsztaty: Nie bój się i Moodle!

Agnieszka ChrząszczJest przekonana, że dobre szkolenie i dobry kurs e-learningowy musi być przede wszystkim angażujący dla uczestnika. Projektując, najczęściej zadaje sobie pytanie "po co?" bo najważniejsze są według niej cele kształcenia. Prowadzi szkolenia, interesuje się funkcją refleksji oraz sposobami jej najpełniejszego wykorzystania do wspierania uczenia., Karolina GrodeckaJej profil zawodowy można określić poprzez dwa kluczowe obszary: wspieranie procesu uczenia się online oraz Otwarte Zasoby Edukacyjne. Zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem kursów e-learningowych oraz szkoleń dla dla nauczycieli akademickich i doktorantów pokazujących jak efektywnie uczyć za pośrednictwem sieci. Interesuję się Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi. Po uruchomieniu przez CEL Open AGH – pierwszego w Polsce repozytorium OZE na poziomie akademickim, kontynuuje działania otwierające zasoby AGH w projekcie Open AGH e-podręczniki., Beata Tworzewska-Pozłutko E-learningiem zajmuje się od 2006 roku. Przez kilka lat projektowała scenariusze multimedialnych samouczków dla firm, szkół, uczelni i organizacji NGO. Teraz zajmuje się głównie kursami online nastawionymi na współpracę uczestników i rozwiązaniami blended learningowymi. Prowadzi również szkolenia stacjonarne. W Centrum e-Learningu AGH koordynuje program szkoleń z zakresu e-learningu dla nauczycieli akademickich i doktorantów. (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Centrum e-Learningu)

 • opis warsztatów

  Celem warsztatów jest poznanie sposobów na kreatywne wykorzystania platformy Moodle do organizacji i prowadzenia aktywnych zajęć online ze studentami.
  Warsztaty składają się z dwóch części:
  1. przedkonferencyjnego mini-kursu (29.05-2.06) na platformie Moodle, podczas którego uczestnicy będą mieć okazję zapoznać się z wybranymi typami aktywność.
  2. warsztatów stacjonarnych na konferencji, podczas których doświadczenia z mini-kursu wykorzystamy do wspólnej dyskusji nad projektowaniem aktywnych ćwiczeń online w uczelni/ dla studentów/ w praktyce akademickiej.

17.00

Zamknięcie Konferencji

Rejestracja

Każda osoba, która chce uczestniczyć w Konferencji powinna się zarejestrować, a następnie dokonać opłaty konferencyjnej. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza on-line (ramka po prawej stronie).

O wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin dokonania płatności:

 • I termin: 30 kwietnia 2017 r. - 180 zł,
 • II termin: 1 czerwca 2017 r. - 250 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w ramach przerw kawowych oraz udział w imprezie integracyjnej.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Rezerwacji noclegów należy dokonać we własnym zakresie - niezależnie od rejestracji na Konferencję. Szczegóły dotyczące możliwych noclegów w pobliżu Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego znajdują się w zakładce 'Zakwaterowanie'.

Dane do przelewu:

 • Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk,
 • nr konta: 3512 4012 7111 1100 0014 9253 88,
 • tytuł przelewu: Konferencja dydaktyczna KL 07-17; imię i nazwisko uczestnika (lub imiona i nazwiska uczestników).

Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić na adres ideatorium@ug.edu.pl. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do dnia 24 maja 2017 r. uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne w wysokości 30%. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po 24 maja 2017 r. uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej.

Ideatorium

Ideatorium to forum służące wymianie doświadczeń, pomysłów i poglądów dotyczących kształcenia akademickiego, a także czerpaniu inspiracji i motywacji do działania w obszarze dydaktyki akademickiej.

Podczas Ideatorium każdy z uczestników Konferencji może zaprezentować swoje plany, przemyślenia lub sprawdzone metody stosowane podczas przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych lub innych projektów wspierających kształtowanie kompetencji studentów.

Każdy z Ideatorów będzie miał do swojej dyspozycji 10 - 15 minut. Wystąpienia mogą być wsparte prezentacją multimedialną lub materiałami edukacyjnymi rozdawanymi uczestnikom.

Program Konferencji przewiduje łącznie około 15 - 20 wystąpień podczas wszystkich 3 sesji Ideatorium. W ramach każdej z sesji przewidziany jest również czas na dyskusję.

Zgłoszenia do Ideatorium przyjmowane będą do 30 kwietnia 2017 r. za pomocą formularza on-line (ramka po prawej stronie).

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru zgłoszonych propozycji wystąpień w Ideatorium na podstawie tez zawartych w streszczeniu. Każdy uczestnik zostanie poinformowany o decyzji za pomocą poczty elektronicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Ideatorium można uzyskać pisząc na adres: ideatorium@ug.edu.pl.

Zapraszamy! Podziel się swoimi pomysłami i doświadczeniem. Zainspiruj innych!

Sesja plakatowa

Propozycja prezentacji w ramach sesji plakatowej, podobnie jak Ideatorium, skierowana jest do wszystkich uczestników Konferencji, którzy pragną podzielić się pomysłami, doświadczeniem, metodami czy wynikami badań dotyczących dydaktyki akademickiej.

Program Konferencji przewiduje sesję plakatową, podczas której autorzy przez kilka minut będą mogli zaprezentować główne tezy swoich prac.

Zgłoszenia do sesji plakatowej przyjmowane będą do 31 maja 2017 r. za pomocą formularza on-line (ramka po prawej stronie).

Kwalifikcja uczestników do sesji plakatowej będzie uzależniona od akceptacji przez Organizatora tez zawartych w streszczeniu. Każdy uczestnik zostanie poinformowany o decyzji za pomocą poczty elektronicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące sesji plakatowej można uzyskać pisząc na adres: ideatorium@ug.edu.pl.

Zapraszamy! Podziel się swoimi pomysłami i doświadczeniem. Zainspiruj innych!

W przypadku akceptacji zgłoszenia, autorzy proszeni są o zastosowanie się do poniższych wymogów oraz o przesłanie w terminie do 5 czerwca 2016 r. wersji cyfrowej plakatu na adres ideatorium@ug.edu.pl. Koszty druku plakatu ponosi uczestnik.

Wymogi dotyczące plakatu:

 • format: B1 (700 ∗ 1000 mm)
 • orientacja: pionowa
 • zawartość nagłówka: tytuł, imię i nazwisko autora(ów) pracy, afiliacja
 • wersja cyfrowa: format PDF (wielkość pliku do 10 MB)

Miejsce Konferencji

V Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium odbędzie się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

Gmach Biblioteki mieści się przy ul. Wita Stwosza 53 (na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego).

zobacz na mapie

Wskazówki dojazdu:

 • z Gdańska głównego: liniami tramwajowymi numer 6, 11, 12 (przystanek: Uniwersytet) lub kolejką Szybkiej Kolei Miejskiej SKM (przystanek: Gdańsk Przymorze - Uniwersytet)
 • z Gdańska-Oliwy: liniami tramwajowymi numer 6, 11, 12 (przystanek: Uniwersytet) lub kolejką Szybkiej Kolei Miejskiej SKM (przystanek: Gdańsk Przymorze - Uniwersytet)
 • z Gdyni, Sopotu oraz każdej miejscowości na trasie PKP Słupsk-Tczew: kolejką Szybkiej Kolei Miejskiej SKM (przystanek Gdańsk Przymorze - Uniwersytet)

Zakwaterowanie

Noclegi na Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego i w jego najbliższym sąsiedztwie:

Hotel Oliwski

Hotel Olivia

Hotel Best Western Arkon Park

Willa Albatros

Smart Hotel Garnizon

Hotel Szydłowski

Pokoje gościnne na WPiA UG

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Hotel sportowy przy Gdańskiej Szkole Floretu

Uwaga! Zniżki nie będą uwzględniane w przypadku rezerwacji dokonanej przez zewnętrzne portale rezerwacyjne. Aby otrzymać zniżkę, rezerwacji należy dokonać bezpośrednio w hotelu (telefonicznie lub e-mailowo).

Organizatorzy


 

PatronatKomitet organizacyjny

Przewodnicząca:
Dr hab. prof. UG Joanna Mytnik

Wiceprzewodniczący:
Dr Wojciech Glac

Członkowie:
Dr hab. Piotr Rutkowski
Dr Iwona Majcher
Mgr Paulina Kozina

Mgr Elżbieta Grochocka
Mgr Natalia Olędrzyńska
Mgr Katarzyna Wszałek-Rożek
Mgr Arkadiusz Działoszewski

Kontakt

adres e-mail:
ideatorium@ug.edu.pl

telefon:
502 494 189

Komunikaty

25 kwietnia 2017 r.

Rejestracja do 30 kwietnia uprawnia do niższej opłaty konferencyjnej...

Informujemy, że każdego, kto dokona rejestracji do końca kwietnia, obowiązuje niższa opłata konferencyjna (180 zł), niezależnie od daty dokonania wpłaty.

31 marca 2017 r.

Wydłużenie terminów zgłoszeń do Ideatorium

Informujemy, że na prośbę uczestników Konferencji termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień ustnych w ramach Ideatorium został wydłużony do 30 kwietnia 2017 r.

2 stycznia 2017 r.

Rejestracja już otwarta

Informujemy, że od dziś można rejestrować swój udział w Konferencji (zakładka 'Rejestracja'). Niezależnie od rejestracji na Konferencję, zachęcamy do przesyłania zgłoszeń do prezentacji w ramach Ideatorium (zakładka 'Ideatorium') oraz zgłoszeń do udziału w sesji plakatowej (zakładka 'Sesja plakatowa').

© Ideatorium - Konferencja Dydaktyki Akademickiej