EduPlus

VII Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium

13 - 14 czerwca 2019 r., Uniwersytet Gdański


Idea Ideatorium

Ideatorium to przestrzeń dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. Każdego roku przez dwa dni nauczyciele akademiccy z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z całej Polski dzielą się swoimi pomysłami podczas sesji ideatoryjnych, debat, warsztatów, sesji plakatowych i wieczoru integracyjnego.

Każdy z uczestników Konferencji może wziąć bierny lub aktywny udział w wydarzeniu i podzielić się swoimi pomysłami, sukcesami, przemyśleniami czy obawami. Co roku każdy zarejestrowany uczestnik może zgłosić swoją propozycję tematu wystąpienia w dwóch formach: plakatowej i ustnej.

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie (15-minutowe), niezwykle ciekawe prezentacje pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni nauczyciele mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny. Każdy prelegent otrzymuje statuetkę Ideatora.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich (także doktorantów), ale to miejsce inspiracji dla każdego nauczyciela czy edukatora poszukującego inspiracji w zakresie skutecznego uczenia.

Uczestnicy Ideatorium to nauczyciele z pasją. To ludzie, dla których edukacja jest przygodą, relacją z drugim człowiekiem. Spotykają się tutaj wykładowcy nauk ścisłych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, humaniści, artyści, prawnicy, kadra zarządzająca w zakresie edukacji, pracownicy centrów językowych... Wszystkich nas, niezależnie od dziedziny wiedzy czy stopnia i tytułu naukowego, łączy pasja uczenia.

 


Program Konferencji


13 czerwca 2019 r. (czwartek)

9:00 - 11:45 Warsztaty *

Design Thinking w pracy nauczyciela akademickiego
mgr Agnieszka Chrząszcz, mgr Beata Tworzewska-Pozłutko, mgr Karolina Grodecka (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Centrum e-Learningu)

Jak pracować i uczyć metodą case study?
dr Magdalena Markiewicz (Uniwersytet Gdański)

PowerPoint – wejdź na poziom 2.0
dr Bartłomiej Kurzyk (Uniwersytet Łódzki)

Kamienie opowiadające o nauce - hybrydowe warsztaty malowania kamieni i wykorzystania komunikacji internetowej
dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. nadzw. 1, dr inż. Małgorzata Gorzel 2 (1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2 Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie)

12:15 Otwarcie Konferencji
12:30 - 13:30 Wykład otwarcia

Płyn mózgowo-rdzeniowy a dydaktyka akademicka
dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

13:30 - 14:15 Lunch
14:15 - 15:45 Ideatorium (sesja I)
Moderacja: dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)

E-nauczanie w naukach społecznych
dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Math design
dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska, dr Joanna Peredko (Politechnika Łódzka)

Pamiętnik jako narzędzie wspomagające proces uczenia się
dr hab. Tomasz Kamiński, dr Joanna Ciesielska-Klikowska (Uniwersytet Łódzki)

Autorskie gry tematyczne - najlepszy sposób na zaangażowanie uczestników
dr Marcin Karwowski (Rynek Informacji)

Otwarte Spotkania Dydaktyczne. Wspólnota ucząca się
dr Jacek Francikowski, mgr Dominika Hofman-Kozłowska, dr Magdalena Piotrowska-Grot, dr Ewa Dębska, dr Magdalena Ślawska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Otwarty)

15:45 - 16:00 Przerwa kawowa
16:00 - 16:45 Sesja plakatowa
16:45 - 18:15 Ideatorium (sesja II)
Moderacja: dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)

Profesjonalny proces rekrutacji-selekcji do Koła Naukowego jako środowisko rozwoju kompetencji studentów
mgr Marek Koczyński, mgr Robert Szydło (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

E-learningowy koktajl bez wspomagaczy? Co ze sobą mieszać
mgr Karolina Grodecka, mgr Agnieszka Chrząszcz, mgr Beata Tworzewska-Pozłutko (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Centrum e-Learningu)

Cooperative learning w dydaktyce wyższej
mgr Justyna Tomala, mgr Anna Mirzyńska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Między mitem a rzeczywistością - edukacja artystyczna
prof. dr hab. Krzysztof Olszewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

18:15 Zdjęcie rodzinne uczestników Konferencji
18:45 - 21:00 Wieczór integracyjny z kolacją


14 czerwca 2019 r. (piątek)

9:00 - 9:45 Wykład

Sprytne zarządzanie wiedzą     
dr Bartłomiej Kurzyk (Uniwersytet Łódzki)

9:45 - 10:00 Przerwa kawowa
10:00 - 11:30 Ideatorium (sesja III)
Moderacja: dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

After Action Review jako wzmocnienie aspektu praktycznego w ramach ćwiczeń i warsztatów
mgr Hanna Kądziołka-Sabanty (Uniwersytet Łódzki)

Czy trzy świnki pokonały wampira i pluskały się w Szmaragdowym Oczku - rzecz o gamifikacji z AWF Gorzów Wlkp.
dr Anita Kulik, mgr Dorota Pilecka, mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz (Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, ZWKF w Gorzowie Wlkp.)

Szkoły doktorskie – czy jest czego się bać?
dr Iwona Maciejowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Nauczanie kompetencji miękkich na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim a wymagania pracodawcy na przykładzie biura podróży Rainbow Tour
mgr Anna Kozłowska (Uniwersytet Łódzki)

Mit stylów uczenia się jako przykład dydaktyki (nie)opartej
na dowodach

dr Michał Brol (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:15 Ideatorium (sesja IV)
Moderacja: dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

Kamienie, które opowiadają historie - hybrydowe warsztaty malowania kamieni i wykorzystania komunikacji internetowej
dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. nadzw. 1, dr inż. Małgorzata Gorzel 2 (1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2 Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie)

Warsztat młodego badacza na przykładzie przedmiotu "Pracownia Magisterska"
mgr Aleksandra Mroczek-Żulicka (Uniwersytet Łódzki)

Projekt eTwinning w edukacji akademickiej
dr Ryta Suska-Wróbel, dr Olga Aleksandrowska, dr Iwona Majcher, dr Teresa Sadoń-Osowiecka, dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska (Uniwersytet Gdański)

MathUp – czyli o tym, jak marzenia wykładowców się spełniają, a studenci tworzą wydarzenie, jakiego jeszcze u nas nie było
dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska, dr Monika Potyrała, Studenci Politechniki Łódzkiej (Politechnika Łódzka)

13:15 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:15 Debata
Moderacja: dr hab. Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)

Nauczyciel akademicki w świetle Ustawy 2.0

Ekspert: dr Anna Kola (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Obywatele Nauki)

15:15 Zamknięcie Konferencji
15:30 - 18:15 Warsztaty *

Praktyczne zastosowanie teorii edukacyjnych
dr Tomasz Cecot (University of Hong Kong)

Wykorzystanie gier menedżerskich w procesie kształcenia
dr Laura Płatkowska-Prokopczyk (Uniwersytet Opolski)

Jak to się robi w Danii? – dydaktyka akademicka na Uniwersytecie w Aarhus
dr Adrianna Kilikowska (Uniwersytet Gdański)

 


rejestracja i zgłoszenia streszczeń


rejestracja na konferencję

Każda osoba, która chce uczestniczyć w Konferencji powinna się zarejestrować, a następnie dokonać opłaty konferencyjnej. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza on-line (przycisk poniżej).

O wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin dokonania płatności:

I termin: 17 maja 2019 r. - 180 zł
II termin: 6 czerwca 2019 r. - 250 zł

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w ramach przerw kawowych oraz udział w imprezie integracyjnej z kolacją. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania - rezerwacji noclegów należy dokonać we własnym zakresie.

Dane do przelewu:

odbiorca: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
nr konta: 35 1240 1271 1111 0000 1492 5388
tytuł przelewu:  konferencja dydaktyczna KL 07-19 | imię i nazwisko uczestnika

Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić na adres ideatorium@ug.edu.pl. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do dnia 25 maja 2019 r. uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne w wysokości 30%. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po tym terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej.

  rejestracja na konferencję
Termin rejestracji minął 6 czerwca 2019 r.


zgłoszenia wystąpień ustnych

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie prezentacje uczestników Konferencji pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni nauczyciele mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny.

Program Konferencji przewiduje łącznie 18 wystąpień podczas 4 sesji Ideatorium. W ramach każdej z sesji przewidziany jest również krótki czas na dyskusję. Każdy z Ideatorów będzie miał do swojej dyspozycji 15 minut.

Termin nadsyłania streszczeń wystąpień ustnych:

31 marca 2019 r.

Streszczenie należy przesłać korzystając z formularza (przycisk poniżej). Streszczenie powinno mieć charakter informatywny (zobacz szczegóły). Długość streszczenia powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków.

Organizatorzy dokonają wyboru zgłoszonych propozycji wystąpień w Ideatorium na podstawie tez zawartych w streszczeniu. Każdy uczestnik zostanie poinformowany o decyzji za pomocą poczty elektronicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Ideatorium można uzyskać pisząc na adres: ideatorium@ug.edu.pl.

  zgłoszenia wystąpień ustnych
Termin przesyłania zgłoszeń minął 31 marca 2019 r.


zgłoszenia do sesji plakatowej

Propozycja prezentacji w ramach sesji plakatowej, podobnie jak Ideatorium, skierowana jest do wszystkich uczestników Konferencji, którzy pragną podzielić się pomysłami, doświadczeniem, metodami czy wynikami badań dotyczących dydaktyki akademickiej.

Program Konferencji przewiduje 1 sesję plakatową, jednakże dyskusje na tematy prezentowane na plakatach mogą toczyć się przez całe 2 dni trwania Konferencji.

Termin nadsyłania streszczeń plakatów:

31 maja 2019 r.

Streszczenie należy przesłać korzystając z formularza (przycisk poniżej). Streszczenie powinno mieć charakter informatywny (zobacz szczegóły). Długość streszczenia powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków.

Koszty druku plakatu ponosi uczestnik. Plakat powinien być przygotowany w formacie B1 (700 x 1000 mm) o orientacji pionowej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Ideatorium można uzyskać pisząc na adres: ideatorium@ug.edu.pl.

  zgłoszenia do sesji plakatowej
Termin rejestracji minął 31 maja 2019 r.
 


Miejsce Konferencji

VII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium odbędzie się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Adres: ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk (Kampus Uniwersytetu Gdańskiego)

 


Organizatorzy


Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw.

Wiceprzewodniczący:
dr Wojciech Glac

Członkowie:
mgr Joanna Korybut-Orłowska
mgr Natalia Olędrzyńska
mgr Marta Jarosińska
mgr Katarzyna Wszałek-Rożek
mgr Iwona Skorowska
mgr Karolina Cierocka
Aleksandra Burzacka


Patronat


JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw.


502 494 189


Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pok. C/406