EduPlus

VI Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium

26 - 27 czerwca 2018 r., Uniwersytet Gdański


Idea Ideatorium

Ideatorium to przestrzeń dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. Każdego roku przez dwa dni nauczyciele akademiccy z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z całej Polski dzielą się swoimi pomysłami podczas sesji ideatoryjnych, debat, warsztatów, sesji plakatowych i wieczoru integracyjnego.

Każdy z uczestników Konferencji może wziąć bierny lub aktywny udział w wydarzeniu i podzielić się swoimi pomysłami, sukcesami, przemyśleniami czy obawami. Co roku każdy zarejestrowany uczestnik może zgłosić swoją propozycję tematu wystąpienia w dwóch formach: plakatowej i ustnej.

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie (15-minutowe), niezwykle ciekawe prezentacje pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni nauczyciele mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny. Każdy prelegent otrzymuje statuetkę Ideatora.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich (także doktorantów), ale to miejsce inspiracji dla każdego nauczyciela czy edukatora poszukującego inspiracji w zakresie skutecznego uczenia.

Uczestnicy Ideatorium to nauczyciele z pasją. To ludzie, dla których edukacja jest przygodą, relacją z drugim człowiekiem. Spotykają się tutaj wykładowcy nauk ścisłych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, humaniści, artyści, prawnicy, kadra zarządzająca w zakresie edukacji, pracownicy centrów językowych... Wszystkich nas, niezależnie od dziedziny wiedzy czy stopnia i tytułu naukowego, łączy pasja uczenia.

 


Program ramowy Konferencji


26 czerwca 2018 r. (wtorek)

9:00 - 11:45 Warsztaty *
12:00 - 12:30 Otwarcie Konferencji
12:30 - 13:30 Wykład otwarcia
13:30 - 13:45 Przerwa kawowa
13:45 - 15:45 Ideatorium (sesja I)
15:45 - 16:00 Zdjęcie rodzinne uczestników Konferencji
16:00 - 16:45 Przerwa obiadowa
16:45 - 17:45 Sesja plakatowa I
18:00 - 21:00 Wieczór integracyjny z kolacją


27 czerwca 2018 r. (środa)

9:00 - 9:45 Wykład
9:45 - 10:00 Przerwa kawowa
10:00 - 12:00 Ideatorium (sesja II)
12:00 - 12:15 Przerwa kawowa
12:15 - 13:00 Sesja plakatowa II
13:00 - 13:45 Lunch
13:45 - 15:15 Debata
15:15 - 15:30 Zamknięcie Konferencji
15:30 - 18:15 Warsztaty *

* Zapisy na poszczególne warsztaty odbywać się będą niezależnie od rejestracji na Konferencję i będą dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników Konferencji, po dokonaniu opłaty konferencyjnej.

 


rejestracja i zgłoszenia streszczeń


rejestracja na konferencję

Każda osoba, która chce uczestniczyć w Konferencji powinna się zarejestrować, a następnie dokonać opłaty konferencyjnej. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza on-line (link poniżej).

O wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin dokonania płatności:

I termin: 30 kwietnia 2018 r. - 180 zł
II termin: 20 czerwca 2018 r. - 250 zł

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w ramach przerw kawowych oraz udział w imprezie integracyjnej z kolacją. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania - rezerwacji noclegów należy dokonać we własnym zakresie.

Dane do przelewu:

odbiorca: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
nr konta: 3512 4012 7111 1100 0014 9253 88
tytuł przelewu:  konferencja dydaktyczna KL 07-18 | imię i nazwisko uczestnika

Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić na adres ideatorium@ug.edu.pl. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do dnia 31 maja 2018 r. uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne w wysokości 30%. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po tym terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej.

  rejestracja na konferencję


zgłoszenia wystąpień ustnych

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie prezentacje uczestników Konferencji pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni nauczyciele mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny.

Program Konferencji przewiduje łącznie około 12 wystąpień podczas 2 sesji Ideatorium. W ramach każdej z sesji przewidziany jest również krótki czas na dyskusję. Każdy z Ideatorów będzie miał do swojej dyspozycji 15 minut.

Termin nadsyłania streszczeń wystąpień ustnych:

31 marca 2018 r.

Streszczenie należy przesłać korzystając z formularza (link poniżej). Streszczenie należy przesłać w formie odpowiadającej standardom publikacji w zeszycie streszczeń. Długość streszczenia powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków.

Organizatorzy dokonają wyboru zgłoszonych propozycji wystąpień w Ideatorium na podstawie tez zawartych w streszczeniu. Każdy uczestnik zostanie poinformowany o decyzji za pomocą poczty elektronicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Ideatorium można uzyskać pisząc na adres: ideatorium@ug.edu.pl.

  zgłoszenia wystąpień ustnych


zgłoszenia do sesji plakatowej

Propozycja prezentacji w ramach sesji plakatowej, podobnie jak Ideatorium, skierowana jest do wszystkich uczestników Konferencji, którzy pragną podzielić się pomysłami, doświadczeniem, metodami czy wynikami badań dotyczących dydaktyki akademickiej.

Program Konferencji przewiduje 2 sesje plakatowe, jednakże dyskusje na tematy prezentowane na plakatach mogą toczyć się przez całe 2 dni trwania Konferencji.

Termin nadsyłania streszczeń plakatów:

15 czerwca 2018 r.

Streszczenie należy przesłać korzystając z formularza (link poniżej). Streszczenie należy przesłać w formie odpowiadającej standardom publikacji w zeszycie streszczeń. Długość streszczenia powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków.

Koszty druku plakatu ponosi uczestnik. Plakat powinien być przygotowany w formacie B1 (700 x 1000 mm) o orientacji pionowej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Ideatorium można uzyskać pisząc na adres: ideatorium@ug.edu.pl.

  zgłoszenia do sesji plakatowej
 


Miejsce Konferencji

VI Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.
Adres: ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk (Kampus Uniwersytetu Gdańskiego)

 


Organizatorzy i partnerzy


Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw.

Wiceprzewodniczący:
dr Wojciech Glac

Członkowie:
mgr Paulina Kozina
mgr Natalia Olędrzyńska
mgr Joanna Gołębiewska
mgr Katarzyna Wszałek-Rożek
mgr Arkadiusz Działoszewski
mgr Zbigniew Ruszczyk


Patronaty


Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw.


Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw.


Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw.


Współpraca


Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej


502 494 189


Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 58, 80-308 Gdańsk, pok. C/406