EduPlus

VI Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium

26 - 27 czerwca 2018 r., Uniwersytet Gdański


Idea Ideatorium

Ideatorium to przestrzeń dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. Każdego roku przez dwa dni nauczyciele akademiccy z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z całej Polski dzielą się swoimi pomysłami podczas sesji ideatoryjnych, debat, warsztatów, sesji plakatowych i wieczoru integracyjnego.

Każdy z uczestników Konferencji może wziąć bierny lub aktywny udział w wydarzeniu i podzielić się swoimi pomysłami, sukcesami, przemyśleniami czy obawami. Co roku każdy zarejestrowany uczestnik może zgłosić swoją propozycję tematu wystąpienia w dwóch formach: plakatowej i ustnej.

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie (15-minutowe), niezwykle ciekawe prezentacje pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni nauczyciele mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny. Każdy prelegent otrzymuje statuetkę Ideatora.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich (także doktorantów), ale to miejsce inspiracji dla każdego nauczyciela czy edukatora poszukującego inspiracji w zakresie skutecznego uczenia.

Uczestnicy Ideatorium to nauczyciele z pasją. To ludzie, dla których edukacja jest przygodą, relacją z drugim człowiekiem. Spotykają się tutaj wykładowcy nauk ścisłych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, humaniści, artyści, prawnicy, kadra zarządzająca w zakresie edukacji, pracownicy centrów językowych... Wszystkich nas, niezależnie od dziedziny wiedzy czy stopnia i tytułu naukowego, łączy pasja uczenia.

 


Program Konferencji


26 czerwca 2018 r. (wtorek)

9:00 - 11:45 Warsztaty *

Jak efektywnie pracować metodą case study?
dr Magdalena Markiewicz (Uniwersytet Gdański)

Projektowanie pracy grupowej on-line
mgr Beata Tworzewska-Pozłutko, mgr Karolina Grodecka, mgr Agnieszka Chrząszcz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Centrum e-Learningu)

PowerPoint – wejdź na poziom 2.0
dr Bartłomiej Kurzyk (Uniwersytet Łódzki)

Planeta gier w praktyce
dr Grażyna Leśniewska, dr Beata Skubiak, dr Lidia Kłos, mgr Karina Sokolińska (Uniwersytet Szczeciński)

12:00 - 12:30 Otwarcie Konferencji
12:30 - 13:30 Wykład otwarcia

Neurobiologiczna instrukcja obsługi studenta
dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

13:30 - 13:45 Przerwa kawowa
13:45 - 16:00 Ideatorium (sesja I)
Moderacja: dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)

Tour de Mathématique
dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska (Politechnika Łódzka)

Techniki wykorzystywane w formułowaniu i analizie problemu oraz w procesie
mgr Alina Błaszczyk (Uniwersytet Łódzki)

Small teaching, czyli jak dobrze wykorzystać pierwsze i ostatnie pięć minut zajęć
dr Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)

Dydaktyka medyczna - nauczanie metodą symulacji medycznej i egzami-nowanie OSCE jako inspiracja dla kierunków niemedycznych
mgr Barbara Seweryn (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego)

Autoetnografie studiowania - (nie)uruchamiania głosu studentów
dr Oskar Szwabowski, mgr Paulina Wężniejewska (Uniwersytet Szczeciński)

Innowacyjne nauczanie w naukach społecznych
dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Kształtowanie kompetencji społecznych studenta w procesie nauczania języka rosyjskiego
dr Gabriela Sitkiewicz, dr Joanna Darda-Gramatyka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

16:00 - 16:15 Zdjęcie rodzinne uczestników Konferencji
16:15 - 17:00 Przerwa obiadowa
17:00 - 17:45 Sesja plakatowa I
18:00 - 21:00 Wieczór integracyjny z kolacją


27 czerwca 2018 r. (środa)

9:00 - 9:45 Wykład

Dydaktyczne spotkania w Uniwersytecie - inspiracje montessoriańskie     
dr Jarosław Jendza (Uniwersytet Gdański)

9:45 - 10:00 Przerwa kawowa
10:00 - 12:15 Ideatorium (sesja II)
Moderacja: dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

Wyniki ankiet studenckich w USOS a jakość dydaktyki akademickiej
dr Aleksandra Gralczyk, dr Magdalena Butkiewicz (Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie)

Refleksje praktyka w temacie akademickiej dydaktyki na przykładzie studenckich realizacji artystycznych
prof. dr hab. Krzysztof Olszewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Czy warto pracować grupowo on-line ze studentami?
mgr Beata Tworzewska-Pozłutko, mgr Karolina Grodecka, mgr Agnieszka Chrząszcz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Centrum e-Learningu)

Teaching in University Science Laboratories - czyli czego się można nauczyć przygotowując kurs on-line w międzynarodowym towarzystwie
dr Iwona Maciejowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Planeta gier na uczelni wyższej
dr Grażyna Leśniewska, dr Beata Skubiak, dr Lidia Kłos, mgr Karina Sokolińska (Uniwersytet Szczeciński)

Wirtualna rzeczywistość - nowa metoda edukacji studentów?
mgr Anna Szymczak (Uniwersytet Łódzki)

Dobre praktyki pracy zespołowej w grupach ćwiczeniowych na dziennikarstwie i logistyce mediów
dr Izabela Bogdanowicz (Uniwersytet Warszawski)

12:15 - 12:30 Przerwa kawowa
12:30 - 13:15 Sesja plakatowa II
13:15 - 13:45 Lunch
13:45 - 15:15 Debata
Moderacja: dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

O co walczymy, dokąd zmierzamy?

15:15 - 15:30 Zamknięcie Konferencji
15:30 - 18:15 Warsztaty *

Myślenie wizualne w edukacji
mgr Vítězslava Hoffmann

Tutoring jako droga do rozwoju nauczyciela i studenta
dr Agnieszka Kowalkowska, dr hab. Anita Lewandowska, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)

Gamifikacja w edukacji wyższej
dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw., dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

* Zapisy na poszczególne warsztaty odbywają się niezależnie od rejestracji na Konferencję i są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników Konferencji, po dokonaniu opłaty konferencyjnej.

 


rejestracja i zgłoszenia streszczeń


rejestracja na konferencję

Każda osoba, która chce uczestniczyć w Konferencji powinna się zarejestrować, a następnie dokonać opłaty konferencyjnej. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza on-line (link poniżej).

O wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin dokonania płatności:

I termin: 5 czerwca 2018 r. - 180 zł
II termin: 20 czerwca 2018 r. - 250 zł

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w ramach przerw kawowych oraz udział w imprezie integracyjnej z kolacją. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania - rezerwacji noclegów należy dokonać we własnym zakresie.

Dane do przelewu:

odbiorca: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
nr konta: 3512 4012 7111 1100 0014 9253 88
tytuł przelewu:  konferencja dydaktyczna KL 07-18 | imię i nazwisko uczestnika

Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić na adres ideatorium@ug.edu.pl. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do dnia 31 maja 2018 r. uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne w wysokości 30%. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po tym terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej.

  rejestracja na konferencję


zgłoszenia wystąpień ustnych

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie prezentacje uczestników Konferencji pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni nauczyciele mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny.

Program Konferencji przewiduje łącznie około 12 wystąpień podczas 2 sesji Ideatorium. W ramach każdej z sesji przewidziany jest również krótki czas na dyskusję. Każdy z Ideatorów będzie miał do swojej dyspozycji 15 minut.

Termin nadsyłania streszczeń wystąpień ustnych:

31 marca 2018 r.

Streszczenie należy przesłać korzystając z formularza (link poniżej). Streszczenie należy przesłać w formie odpowiadającej standardom publikacji w zeszycie streszczeń. Długość streszczenia powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków.

Organizatorzy dokonają wyboru zgłoszonych propozycji wystąpień w Ideatorium na podstawie tez zawartych w streszczeniu. Każdy uczestnik zostanie poinformowany o decyzji za pomocą poczty elektronicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Ideatorium można uzyskać pisząc na adres: ideatorium@ug.edu.pl.

  zgłoszenia wystąpień ustnych
Termin przesyłania zgłoszeń minął 31 marca 2018 r.


zgłoszenia do sesji plakatowej

Propozycja prezentacji w ramach sesji plakatowej, podobnie jak Ideatorium, skierowana jest do wszystkich uczestników Konferencji, którzy pragną podzielić się pomysłami, doświadczeniem, metodami czy wynikami badań dotyczących dydaktyki akademickiej.

Program Konferencji przewiduje 2 sesje plakatowe, jednakże dyskusje na tematy prezentowane na plakatach mogą toczyć się przez całe 2 dni trwania Konferencji.

Termin nadsyłania streszczeń plakatów:

20 czerwca 2018 r.

Streszczenie należy przesłać korzystając z formularza (link poniżej). Streszczenie należy przesłać w formie odpowiadającej standardom publikacji w zeszycie streszczeń. Długość streszczenia powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków.

Koszty druku plakatu ponosi uczestnik. Plakat powinien być przygotowany w formacie B1 (700 x 1000 mm) o orientacji pionowej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Ideatorium można uzyskać pisząc na adres: ideatorium@ug.edu.pl.

  zgłoszenia do sesji plakatowej
 


Miejsce Konferencji

  Uwaga! Zmiana miejsca Konferencji

VI Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium odbędzie się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Adres: ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk (Kampus Uniwersytetu Gdańskiego)

 


Organizatorzy i partnerzy


Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw.

Wiceprzewodniczący:
dr Wojciech Glac

Członkowie:
mgr Joanna Gołębiewska
mgr Natalia Olędrzyńska
mgr Marta Jarosińska
mgr Katarzyna Wszałek-Rożek
mgr Iwona Skorowska
mgr Arkadiusz Działoszewski
mgr Zbigniew Ruszczyk


Patronat


JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw.


Forum Akademickie


E-mentor


Gazeta Uniwersytecka


Współpraca


Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej


502 494 189


Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 58, 80-308 Gdańsk, pok. C/406